برای رزرو یک جلسه رایگان کلیک کنید

لیست بهترین کلاس‌های آموزش زبان شیراز

لیست بهترین کلاسهای آموزش زبان در شیراز 
کلاسهای آموزش زبان در شهر شیراز، دوره های آنلاین و حضوری آموزش زبان 

لیست کلاسهای آموزش زبان در شیراز

 کلاس آموزش زبان انگلیسی 

نام دوره: دوره آموزش زبان انگلیسی
مدرس دوره: تیم مدرسان انگلیسی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان انگلیسی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان انگلیسی:
کتابهای آموزش زبان انگلیسی: 
آموزش آنلاین انگلیسی: دارد
آموزش حضوری انگلیسی: دارد
اطلاعات بیشتر: برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان انگلیسی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان آلمانی 

نام دوره: دوره آموزش زبان آلمانی
مدرس دوره: تیم مدرسان آلمانی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان آلمانی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان آلمانی:
کتابهای آموزش زبان انگلیسی:
آموزش آنلاین آلمانی:
دارد
آموزش حضوری آلمانی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان آلمانی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان فرانسه 

نام دوره: دوره آموزش زبان فرانسوی 
مدرس دوره: تیم مدرسان فرانسه پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان فرانسه:
پیج اینستاگرام آموزش زبان فرانسوی:
کتابهای آموزش زبان فرانسه: 
آموزش آنلاین انگلیسی: دارد
آموزش حضوری انگلیسی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان فرانسه در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان عربی خلیجی

نام دوره: دوره آموزش زبان عربی خلیجی
مدرس دوره: تیم مدرسان 
عربی خلیجی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 مقدماتی تا پیشرفته
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان 
عربی خلیجی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان 
عربی خلیجی:
کتابهای آموزش زبان عربی خلیجی: این آموزشها یا جزوه اختصاصی مربی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته عرضه می شود
آموزش آنلاین عربی خلیجی: دارد
آموزش حضوری عربی خلیجی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان عربی با لهجه خلیجی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان ترکی استانبولی 

نام دوره: دوره آموزش زبان ترکی استانبولی
مدرس دوره: تیم مدرسان 
ترکی استانبولی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان ترکی استانبولی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان ترکی استانبولی:
کتابهای آموزش زبان ترکی استانبولی: این دوره با جزوه اختصاصی مربی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته عرضه می شود.
آموزش آنلاین ترکی استانبولی: دارد
آموزش حضوری ترکی استانبولی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان ترکی استانبولی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش آیلتس

نام دوره: دوره آموزش آیلتس (آمادگی آزمون آیلتس)
مدرس دوره: تیم مدرسان آیلتس پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش آیلتس:
پیج اینستاگرام آموزش آیلتس:
کتابهای آموزش آیلتس: 
آموزش آنلاین آیلتس:
دارد
آموزش حضوری آیلتس: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش آیلتس در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان ایتالیایی 

نام دوره: دوره آموزش زبان ایتالیایی
مدرس دوره: تیم مدرسان 
ایتالیایی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان 
ایتالیایی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان 
ایتالیایی:
کتابهای آموزش زبان ایتالیایی:
آموزش آنلاین ایتالیایی:
دارد
آموزش حضوری ایتالیایی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان ایتالیایی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان هلندی 

نام دوره: دوره آموزش زبان هلندی
مدرس دوره: تیم مدرسان هلندی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان هلندی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان هلندی:
کتابهای آموزش زبان هلندی:
آموزش آنلاین هلندی:
دارد
آموزش حضوری هلندی: دارد
اطلاعات بیشتر:
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان هلندی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان نروژی 

نام دوره: دوره آموزش زبان نروژی
مدرس دوره: تیم مدرسان نروژی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان نروژی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان نروژی:
کتابهای آموزش زبان نروژی:
آموزش آنلاین نروژی:
دارد
آموزش حضوری نروژی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان نروژی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان سوئدی 

نام دوره: دوره آموزش زبان سوئدی
مدرس دوره: تیم مدرسان سوئدی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان سوئدی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان سوئدی:
کتابهای آموزش زبان سوئدی:
آموزش آنلاین سوئدی:
دارد
آموزش حضوری سوئدی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان سوئدی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان اسپانیایی 

نام دوره: دوره آموزش زبان اسپانیایی
مدرس دوره: تیم مدرسان اسپانیایی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان اسپانیایی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان اسپانیایی:
کتابهای آموزش زبان اسپانیایی:
آموزش آنلاین اسپانیایی:
دارد
آموزش حضوری اسپانیایی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان اسپانیایی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان هندی 

نام دوره: دوره آموزش زبان هندی
مدرس دوره: تیم مدرسان هندی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح مقدماتی تا پیشرفته
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان هندی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان هندی:
کتابهای آموزش زبان هندی:
آموزش آنلاین هندی:
دارد
آموزش حضوری هندی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان هندی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان روسی 

نام دوره: دوره آموزش زبان روسی
مدرس دوره: تیم مدرسان روسی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان روسی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان روسی:
کتابهای آموزش زبان روسی:
آموزش آنلاین روسی:
دارد
آموزش حضوری روسی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان روسی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان کره ای 

نام دوره: دوره آموزش زبان کره ای
مدرس دوره: تیم مدرسان کره ای پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان کره ای:
پیج اینستاگرام آموزش زبان کره ای:
کتابهای آموزش زبان کره ای:
آموزش آنلاین کره ای:
دارد
آموزش حضوری کره ای: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان کره ای در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان چینی 

نام دوره: دوره آموزش زبان چینی
مدرس دوره: تیم مدرسان چینی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان چینی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان چینی:
کتابهای آموزش زبان چینی:
آموزش آنلاین چینی:
دارد
آموزش حضوری چینی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان چینی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان ژاپنی 

نام دوره: دوره آموزش زبان ژاپنی
مدرس دوره: تیم مدرسان ژاپنی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از مبتدی تا پیشرفته
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان ژاپنی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان 
ژاپنی:
کتابهای آموزش زبان ژاپنی:
آموزش آنلاین ژاپنی:
دارد
آموزش حضوری ژاپنی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان ژاپنی در شیراز مراجعه نمایید.
بازگشت به لیست کلاسها🔝
انگلیسی | آیلتس | آلمانی | فرانسوی | ترکی استانبولی | عربی | ایتالیایی | روسی | اسپانیایی | هلندی | سوئدی | نروژی | هندی | چینی | کره ای | ژاپنی

بازگشت به لیست کلاسها🔝

محیط کلاسهای آنلاین

کلاسهای آنلاین موسسه پارسا در فضاهای متنوعی برگزار می شود که می توان به اسکای روم، اسکایپ، گوگل میت و ... اشاره نمود.

محیط آموزشگاه و فضای کلاسهای حضوری

دفتر اصلی و آموزشگاه زبان پارسا در شهر شیراز واقع شده است. برای مشاهده تصاویر و آشنایی بیشتر با محیط آموزشی موسسه به این مطلب مراجعه نمایید.

قوانین و مقررات کلاسهای آموزش زبان

به شما توصیه می کنیم که حتما قوانین و مقررات استفاده از کلاسهای حضوری و آنلاین آموزش زبان در موسسه پارسا را مطالعه کنید. قوانین و مقررات

بازگشت به لیست کلاسها🔝