لیست بهترین کلاسهای آموزش زبان شیراز ثبت نام و شهریه 📅 1401

لیست بهترین کلاسهای آموزش زبان در شیراز 
کلاسهای آموزش زبان در شهر شیراز، دوره های آنلاین و حضوری آموزش زبان 

لیست کلاسهای آموزش زبان در شیراز

کلاس آموزش زبان انگلیسی 

نام دوره: دوره آموزش زبان انگلیسی
مدرس دوره: تیم مدرسان انگلیسی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان انگلیسی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان انگلیسی:
کتابهای آموزش زبان انگلیسی: 
آموزش آنلاین انگلیسی: دارد
آموزش حضوری انگلیسی: دارد
اطلاعات بیشتر: برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان انگلیسی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان آلمانی 

نام دوره: دوره آموزش زبان آلمانی
مدرس دوره: تیم مدرسان آلمانی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان آلمانی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان آلمانی:
کتابهای آموزش زبان انگلیسی:
آموزش آنلاین آلمانی:
دارد
آموزش حضوری آلمانی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان آلمانی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان فرانسه 

نام دوره: دوره آموزش زبان فرانسوی 
مدرس دوره: تیم مدرسان فرانسه پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان فرانسه:
پیج اینستاگرام آموزش زبان فرانسوی:
کتابهای آموزش زبان فرانسه: 
آموزش آنلاین انگلیسی: دارد
آموزش حضوری انگلیسی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان فرانسه در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان عربی خلیجی

نام دوره: دوره آموزش زبان عربی خلیجی
مدرس دوره: تیم مدرسان 
عربی خلیجی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 مقدماتی تا پیشرفته
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان 
عربی خلیجی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان 
عربی خلیجی:
کتابهای آموزش زبان عربی خلیجی: این آموزشها یا جزوه اختصاصی مربی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته عرضه می شود
آموزش آنلاین عربی خلیجی: دارد
آموزش حضوری عربی خلیجی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان عربی با لهجه خلیجی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان ترکی استانبولی 

نام دوره: دوره آموزش زبان ترکی استانبولی
مدرس دوره: تیم مدرسان 
ترکی استانبولی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان ترکی استانبولی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان ترکی استانبولی:
کتابهای آموزش زبان ترکی استانبولی: این دوره با جزوه اختصاصی مربی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته عرضه می شود.
آموزش آنلاین ترکی استانبولی: دارد
آموزش حضوری ترکی استانبولی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان ترکی استانبولی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش آیلتس

نام دوره: دوره آموزش آیلتس (آمادگی آزمون آیلتس)
مدرس دوره: تیم مدرسان آیلتس پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش آیلتس:
پیج اینستاگرام آموزش آیلتس:
کتابهای آموزش آیلتس: 
آموزش آنلاین آیلتس:
دارد
آموزش حضوری آیلتس: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش آیلتس در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان ایتالیایی 

نام دوره: دوره آموزش زبان ایتالیایی
مدرس دوره: تیم مدرسان 
ایتالیایی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان 
ایتالیایی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان 
ایتالیایی:
کتابهای آموزش زبان ایتالیایی:
آموزش آنلاین ایتالیایی:
دارد
آموزش حضوری ایتالیایی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان ایتالیایی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان هلندی 

نام دوره: دوره آموزش زبان هلندی
مدرس دوره: تیم مدرسان هلندی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان هلندی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان هلندی:
کتابهای آموزش زبان هلندی:
آموزش آنلاین هلندی:
دارد
آموزش حضوری هلندی: دارد
اطلاعات بیشتر:
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان هلندی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان نروژی 

نام دوره: دوره آموزش زبان نروژی
مدرس دوره: تیم مدرسان نروژی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان نروژی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان نروژی:
کتابهای آموزش زبان نروژی:
آموزش آنلاین نروژی:
دارد
آموزش حضوری نروژی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان نروژی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان سوئدی 

نام دوره: دوره آموزش زبان سوئدی
مدرس دوره: تیم مدرسان سوئدی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان سوئدی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان سوئدی:
کتابهای آموزش زبان سوئدی:
آموزش آنلاین سوئدی:
دارد
آموزش حضوری سوئدی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان سوئدی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان اسپانیایی 

نام دوره: دوره آموزش زبان اسپانیایی
مدرس دوره: تیم مدرسان اسپانیایی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان اسپانیایی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان اسپانیایی:
کتابهای آموزش زبان اسپانیایی:
آموزش آنلاین اسپانیایی:
دارد
آموزش حضوری اسپانیایی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان اسپانیایی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان هندی 

نام دوره: دوره آموزش زبان هندی
مدرس دوره: تیم مدرسان هندی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح مقدماتی تا پیشرفته
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان هندی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان هندی:
کتابهای آموزش زبان هندی:
آموزش آنلاین هندی:
دارد
آموزش حضوری هندی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان هندی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان روسی 

نام دوره: دوره آموزش زبان روسی
مدرس دوره: تیم مدرسان روسی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان روسی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان روسی:
کتابهای آموزش زبان روسی:
آموزش آنلاین روسی:
دارد
آموزش حضوری روسی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان روسی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان کره ای 

نام دوره: دوره آموزش زبان کره ای
مدرس دوره: تیم مدرسان کره ای پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان کره ای:
پیج اینستاگرام آموزش زبان کره ای:
کتابهای آموزش زبان کره ای:
آموزش آنلاین کره ای:
دارد
آموزش حضوری کره ای: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان کره ای در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان چینی 

نام دوره: دوره آموزش زبان چینی
مدرس دوره: تیم مدرسان چینی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از سطح A1 تا C2
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان چینی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان چینی:
کتابهای آموزش زبان چینی:
آموزش آنلاین چینی:
دارد
آموزش حضوری چینی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان چینی در شیراز مراجعه نمایید.

بازگشت به لیست کلاسها🔝

کلاس آموزش زبان ژاپنی 

نام دوره: دوره آموزش زبان ژاپنی
مدرس دوره: تیم مدرسان ژاپنی پارسا
زمان برگزاری:
سطوح برگزاری:
 از مبتدی تا پیشرفته
شهریه کلاسهای ترمیک:
شهریه کلاسهای خصوصی:

شهریه کلاسهای فشرده:
گروه WhatsApp آموزش زبان ژاپنی:
پیج اینستاگرام آموزش زبان 
ژاپنی:
کتابهای آموزش زبان ژاپنی:
آموزش آنلاین ژاپنی:
دارد
آموزش حضوری ژاپنی: دارد
اطلاعات بیشتر: 
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش زبان ژاپنی در شیراز مراجعه نمایید.
بازگشت به لیست کلاسها🔝
انگلیسی | آیلتس | آلمانی | فرانسوی | ترکی استانبولی | عربی | ایتالیایی | روسی | اسپانیایی | هلندی | سوئدی | نروژی | هندی | چینی | کره ای | ژاپنی

بازگشت به لیست کلاسها🔝

محیط کلاسهای آنلاین

کلاسهای آنلاین موسسه پارسا در فضاهای متنوعی برگزار می شود که می توان به اسکای روم، اسکایپ، گوگل میت و ... اشاره نمود.

محیط آموزشگاه و فضای کلاسهای حضوری

دفتر اصلی و آموزشگاه زبان پارسا در شهر شیراز واقع شده است. برای مشاهده تصاویر و آشنایی بیشتر با محیط آموزشی موسسه به این مطلب مراجعه نمایید.

قوانین و مقررات کلاسهای آموزش زبان

به شما توصیه می کنیم که حتما قوانین و مقررات استفاده از کلاسهای حضوری و آنلاین آموزش زبان در موسسه پارسا را مطالعه کنید. قوانین و مقررات

بازگشت به لیست کلاسها🔝

This article was updated on Tuesday, 21 June 2022

آموزشگاه زبان پارسا (تاسیس 1380)

کانون زبان پارسا در سال 1380 تاسیس شده است، موسسه زبان پارسا در شهر شیراز قرار دارد. کلاس زبان در شیراز، آموزشگاه زبان در شیراز