آموزش زبان روسی در شهر شیراز

نام دوره: دوره آموزش زبان مدرس دوره: تیم مدرسان پارسا آموزش زبان روسی الفبای زبان روسی ابتدا بیایید کمی درباره ی حروف الفبای زبان روسی صحبت کنیم. در نگاه اول دو چیز…

تماس بگیرید