آدرس آموزشگاه زبان در شیراز

دفتر اصلی موسسه زبان پارسا، با نام موسسه فرهنگی آموزشی پارسا آموزان در شهر شیراز واقع شده است. با توجه به درخواست های متعدد از سایر شهرها و کشورها برای…

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات عمومی قوانین و مقررات دوره های آموزشی آنلاین قوانین و مقررات دوره های آموزشی حضوری

فضای کلاسی کانون زبان پارسا چگونه است

موسسه زبان پارسا به منظور ارتقا سطح آموزشی همیشه سعی در بروز نگه داشتن تجهیزات آموزشی و زیباسازی فضای آموزشی موسسه داشته است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فضای آموزشی…