برای رزرو یک جلسه رایگان کلیک کنید

چه نوع کلاس زبانی برای شما مناسب است؟

بر اساس بررسی های انجام شده توسط تیم آموزشی فریده حجازی یکی از بزرگترین دلایل عدم موفقیت در یادگیری زبان جدید مغایرت دوره آموزشی با شخصیت زبان آموز است بر اساس اطلاعات وارد شده در این فرم کارشناسان ما مناسبترین گزینه آموزش زبان یا توانایی یادگیری همزمان چند زبان را به شما پیشنهاد می‌دهند در هر سوال گزینه ای که بیشترین نزدیکی به شخصیت شما را دارد را انتخاب کنید. پاسخ صحیح به سوالات به کارشناسان ما کمک می‌کند بهترین دوره آموزشی و مشاوره را برای شما تهیه کنند که مطابق تیپ شخصیتی شما باشد