برای رزرو یک جلسه رایگان کلیک کنید

جنسیت در زبان آلمانی

جنسیت در زبان آلمانی:

علامت های اسامی مذکر و مونث در زبان آلمانی
زبان آلمانی سه نوع جنسیت دارد. مذکر مونث و خنثی. برخی مواقع تشخیص جنسیت نیاز به نشانه ای در جمله دارد. در این قسمت این علامت ها یا نشانه ها یا سیگنال ها برای شما توضیح داده شده اند.


مذکر یا مرد (Maskulin)
مونث یا زن (Feminin)
خنثی (Neutrum)
در زبان آلمانی حرف تعریف یک حرف اضافه است که به واسطه کاربردها و تغییرات آن اهمیت زیادی دارد.بهترین روش شناسایی جنسیت اسم ها حروف تعریف استفاده شده در کنار هر اسم هستند. در زبان آلمانی همیشه اسامی جدید به همراه حرف تعریف خود معرفی می شوند و از طریق این حرف تعریف شما به راحتی میتوانید جنسیت اسم مورد نظر خود را شناسایی کنید.

نشانه های مذکر بودن
اشخاصی که به خودی خود مذکر هستند ، مثل مرد ، پدر ،همکار مرد ، پسر جوان ، آقای همسایه ، برادر و …

Der Mann, der Junge, der Vater, der Bruder, der Nachbar, der Mitarbeiter , …

اشخاصی که در شغل نیز مذکر هستند ، مثل آقای نانوا ، فروشنده آقا، آقا معلم ، آقا دکتر و ….

Der Techniker, der Bäcker, der Kaufmann, der Arzt, der Rechtsanwalt, der Poliker

حیواناتی که جنسیت آنها مذکر است. مثل : گاو نر ،گربه نر ، خروس و …

Der Stier, der Kater, der Hahn, der Tiger, der Löwe , der Elefant

چیزهای که در ارتباط با بارندگی هستند ، مثل : باران ، برف ، باد ،تگرگ ،مه و …

Der Regen, der Schnee, der Wind, der Nebel, der Hagel, der Tau, …

book icon خود آب و هوا خنثی است. Das Wetter, Das Klima

تمام جهت های جغرافیایی مثل شمال ، جنوب ، غرب ،شرق، جنوب غربی ، شمالی شرقی و …

Der Norden, der Süden, der Osten, der Westen, der Nordosten, der Nordwesten

تحرکات آب و هوایی مثل باد ، طوفان و … هم مذکر هستند.

der Wind, der Sturm, der Orkan, der Hurrikan, der Schirokko

اما نسیم مونث است die Brise

تمام فصل های سال مثل بهار، تابستان، زمستان ، پاییز

Der Frühling, der Sommer, …

تمام ماه های سال مثل : آگوست، سپتامبر ، دسامبر و …

Der Januar, der Februar, der März, …

تمام روزهای هفته مثل :‌ شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و …

Der Morgen, der Dienstag, …


نام تمامی ماشین ها مذکر هستند مثل ، بنز ، بی ام وی ، فیات و …

Der Opel, der Fiat, …

تمام اسامی که یکی از پسوندهای زیر را داشته باشند جنسیت آنها مذکر می شود.

-us -> der Bonus, …

-ant -> der Praktikant,der Demonstrant, …

-ent -> der Student, der Absolvent,…

– är -> der Pensionär, der Veterinär, …

-et -> der Prophet, der Asket, …

-eur -> der Friseur, der Masseur, …

-ist -> der Painist, der Statist, …

-at -> der Kandidat, der Demokrat,…

-longe -> der Philologe, der Graphologe, …

-or -> der Doktor, der Humor,…

book icon تمام اسامی که در انتهای به ich, ig ختم شوند. مانند فرش ، عسل و …

Der Teppich, der Honig,…

book icon تمام اسامی که به ling ختم شوند.

Der Schmetterling, der Lehrling , …

book icon تمام اسامی که پس از حذف en فعل تبدیل به اسم شده باشند.

Der Lauf -> laufen

Der Sitz -> sitzen

نشانه های مونث بودن
اشخاص یا شخصیت های که به خودی خود مونث هستند، مثل : زن ، مادر ، خواهر ، خانم همسایه و ..

Die Frau, die Mutter, die Schwester, die Nachbarin, die Freundin, die Mitarbeiterin, …

book icon مشاغلی که در آنها شخص خانم است مثل :‌ خانم معلم ، خانم دکتر ، خانم مدیر و …

Die Technikerin, die Verkäuferin, die Ärztin, die Lehrerin, die Rechsanwältin, die Politikerin, …

book icon حیوانهایی که ماده هستند، مثل گربه ماده ، گاو ماده و …

Die Kuh, die Katze, die Henne, die Ente, die Löwin, …

book icon بیشتر اسامی که به حرف e ختم بشوند مانند مثال های زیر

Die Rose, die Reise, die Ware, die Stufe, die Kette, die Seite, die Silbe, …

book icon عددها در زبان آلمانی مونث هستند.

Die Eins, die Zwei, die Zwölf, …

book icon اسمهایی که به حروف زیر ختم شده باشند.

-heit -> die Gesundheit , …

-keit -> die Ewigkeit , …

-ung -> die Hoffnung, …

-schaft -> die Freundschaft, …

-ät -> die Nationalität, …

-ion -> die Funktion, …

-ik -> die Hektik, …

-ur -> die Natur, …

-thek -> die Bibliothek, …

-nz -> die Provinz, …

book icon اسامی که به ie ختم بشوند نیز مونث هستند.

Die Biologie, die Akademie, die Linie, die Arterie, die Batterie,..

برای یادگیری بیشتر زبان آلمانی تحت تدریس بهترین اساتید آلمانی ، در کلاسهای آموزش آنلاین و یا حضوری موسسه زبان پارسا در شیرازشرکت کنید.

موسسه زبان پارسا (تاسیس 1380) شماره تماس 09013443574

آموزش زبان آلمانی در موسسه پارسا