برای رزرو یک جلسه رایگان کلیک کنید

 کلمات رایج ترکی استانبولی

کلمات رایج ترکی: حقایق و ارقام

تخمین زده می شود که زبان ترکی از مجموع 150000 کلمه ساخته شده است و بزرگترین فرهنگ لغت ترکی بیش از 100000 کلمه دارد. این ممکن است برای کسی که می خواهد شروع به یادگیری ترکی کند، بسیار بزرگ و ترسناک به نظر برسد، اما خبر خوب این است: برای اینکه به زبان ترکی مسلط باشید فقط باید تقریباً 5٪ از کل کلمات را بدانید. این به معنی دانستن تنها 5000 کلمه رایج ترکی است تا بتوانید مکالمات روانی به زبان ترکی داشته باشید.
بیایید شروع به یادگیری 15 افعال رایج ترکی کنیم!
yemek: خوردن
içmek: نوشیدن
sahip olmak: داشتن
düşünmek: فکر کردن
bilmek: دانستن
sevmek: دوست داشتن
söylemek: گفتن
vermek: دادن
almak: گرفتن
görmek: دیدن
varmak: رسیدن
gitmek: برای آمدن
gelmek: برای آمدن
یازمک: نوشتن
sormak: سؤال کردن


آموزش آنلاین ترکی
کلمات ترکی
عبارات و اصطلاحات ترکی
چگونه ترکی صحبت کنیم
دستور زبان ترکی
درس ترکی
کلمات رایج ترکی: حقایق و ارقام

تخمین زده می شود که زبان ترکی از مجموع 150000 کلمه ساخته شده است و بزرگترین فرهنگ لغت ترکی بیش از 100000 کلمه دارد. این ممکن است برای کسی که می خواهد شروع به یادگیری ترکی کند، بسیار بزرگ و ترسناک به نظر برسد، اما خبر خوب این است: برای اینکه به زبان ترکی مسلط باشید فقط باید تقریباً 5٪ از کل کلمات را بدانید. این به معنی دانستن تنها 5000 کلمه رایج ترکی است تا بتوانید مکالمات روانی به زبان ترکی داشته باشید.
بیایید شروع به یادگیری 15 افعال رایج ترکی کنیم!
yemek: خوردن
içmek: نوشیدن
sahip olmak: داشتن
düşünmek: فکر کردن
bilmek: دانستن
sevmek: دوست داشتن
söylemek: گفتن
vermek: دادن
almak: گرفتن
görmek: دیدن
varmak: رسیدن
gitmek: برای آمدن
gelmek: برای آمدن
یازمک: نوشتن
sormak: سؤال کردن


کلمات رایج ترکی که باید بدانید

کلمات ترکی مربوط به زمان
• yarın: فردا
• bugün: امروز
• دیروز: دیروز
• ساعت: ساعت
• داکیکا: دقیقه
• saniye: دوم
• هفتا: هفته
واژه های ترکی مربوط به مکان ها
• köprü: پل
• تونل: تونل
• اتوپارک: پارک اتومبیل
• demiryolu: راه آهن
• sokak: خیابان
• plaj: ساحل
• alışveriş merkezi: مرکز خرید
• Cami: مسجد
• müze: موزه
• konsolosluk: سفارت
• fırın: نانوایی
کلمات ترکی برای حمل و نقل
• otobüs: اتوبوس
• havaalanı: فرودگاه
• otobüs/tren istasyonu: ایستگاه اتوبوس/قطار
• بیلت: بلیت
• tren istasyonu: ایستگاه قطار
کلمات ترکی اضافی که باید یاد بگیرید

کلمات ترکی برای مردم
• kız çocuk: دختر
• erkek çocuk: پسر
• kadın: زن
• erkek: مرد
• آن: مادر
• بابا: پدر
کلمات ترکی مربوط به نوشیدنی ها و غذاها
• شارپ: تاک
• süt: شیر
• kahve: قهوه
• çay: چای
• su: آب
• kahvaltı: صبحانه
• kek: کیک
• ekmek: نان
صفت ها و قیدهای ترکی

وقت آن است که برای تقویت مهارت مکالمه خود، صفت ها و قیدهای ترکی را یاد بگیرید.
• zor: سخت
• kolay: آسان
• kuru: خشک
• ıslak: خیس
• erken: زود
• geç: دیر
• hızlı: سریع
• sol: چپ
• sağ: درست است
• soğuk: سرد
• sıcak: گرم
• oldukça: به شدت
• ortalama: میانگین
• orada: آنجاست
• burada: اینجا
• ilk: ابتدا
• sonra: پس
• sonrasında: بعد
• çok: بسیار

Common Turkish words: facts and figures

The Turkish language is estimated to be made out of a total of 150,000 words with the largest Turkish dictionary having over 100,000 words. This can look like a really big and frightening number to someone wanting to start learning Turkish, but here's the good news: you only need to know roughly 5% of the total words to be fluent in Turkish. This translates into knowing only the 5,000 most common Turkish words in order to be able to have fluent conversations in Turkish.
Let's start learning the top 15 most common Turkish verbs!
yemek: to eat
içmek: to drink
sahip olmak: to have
düşünmek: to think
bilmek: to know
sevmek: to like
söylemek: to tell
vermek: to give
almak: to take
görmek: to see
varmak: to arrive
gitmek: to come
gelmek: to come
yazmak: to write
sormak: to ask
 
Common Turkish words: facts and figures

image1_description

The Turkish language is estimated to be made out of a total of 150,000 words with the largest Turkish dictionary having over 100,000 words. This can look like a really big and frightening number to someone wanting to start learning Turkish, but here's the good news: you only need to know roughly 5% of the total words to be fluent in Turkish. This translates into knowing only the 5,000 most common Turkish words in order to be able to have fluent conversations in Turkish.
Let's start learning the top 15 most common Turkish verbs!
yemek: to eat
içmek: to drink
sahip olmak: to have
düşünmek: to think
bilmek: to know
sevmek: to like
söylemek: to tell
vermek: to give
almak: to take
görmek: to see
varmak: to arrive
gitmek: to come
gelmek: to come
yazmak: to write
sormak: to ask
 

Common Turkish words to know

Speaking Turkish

Turkish words related to time
• yarın: tomorrow
• bugün: today
• dün: yesterday
• saat: hour
• dakika: minute
• saniye: second
• hafta: week
Turkish words related to places
• köprü: bridge
• tünel: tunnel
• otopark: car park
• demiryolu: railway
• sokak: street
• plaj: beach
• alışveriş merkezi: shopping mall
• cami: mosque
• müze: museum
• konsolosluk: embassy
• fırın: bakery
Turkish words for transportation
• otobüs: bus
• havaalanı: airport
• otobüs/tren istasyonu: bus/train station
• bilet: ticket
• tren istasyonu: train station

Additional Turkish words you should learn

People speaking Turkish

Turkish words for people
• kız çocuk: girl
• erkek çocuk: boy
• kadın: woman
• erkek: man
• anne: mother
• baba: father
Turkish words related to drinks and foods
• şarap: vine
• süt: milk
• kahve: coffee
• çay: tea
• su: water
• kahvaltı: breakfast
• kek: cake
• ekmek: bread

Turkish adjectives and adverbs

Top Turkish words

It is time to learn Turkish adjectives and adverbs to boost your conversational skills.
• zor: hard
• kolay: easy
• kuru: dry
• ıslak: wet
• erken: early
• geç: late
• hızlı: fast
• sol: left
• sağ: right
• soğuk: cold
• sıcak: hot
• oldukça: extremely
• ortalama: average
• orada: there
• burada: here
• ilk: first
• sonra: then
• sonrasında: afterward
• çok: very