برای رزرو یک جلسه رایگان کلیک کنید

بهترین راه یاد گیری زبان انگلیسی

بهترین راه یاد گیری زبان انگلیسی

برای اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و بهره مندی از تخفیف آموزش زبان انگلیسی در شیراز و سراسر کشور به موسسه زبان پارسا تماس بگیرید و از اساتید مجرب زبان انگلیسی بهره مند شوید.

سه روش یادگیری بهتر زبان انگلیسی

نگرش
برای موفق شدن در یادگیری زبان انگلیسی انگیزه و علاقه لازم است. بدون برخورداری از نگرشی مثبت و باور به توانایی های فردی احتمال موفقیت کاهش می یابد. با داشتن دید مثبت و دیدن نیمه ی پر لیوان، زودتر به جایگاه و هدف مورد نظرتان خواهید رسید.

زمان در یادگیری زبان انگلیسی
سعی کنید دست کم روزانه یک ساعت را به گوش دادن به زبان انگلیسی اختصاص دهید.میتوانید به اخبار با زبان انگلیسی گوش بدهید یا موسیقی با زبان انگلیسی بشنوید.اگر بتوانید میزان ساعت اختصاصی به این کار را افزایش دهید ،به موفقیت نزدیکتر خواهید بود.

توجه کردن در یادگیری زبان انگلیسی
یادگرفتن هر زبانی، سختیهای مختص به خودش را دارد. به طور مثال بعضی از لغتها در زبان انگلیسی آنگونه که نوشته میشوند، خوانده نمیشوند.
در ابتدای یادگیری یک زبان جدید به گرامر ، تلفظ ها و بقیه جنبه های مختلف زبان توجه شایانی نمیکنیم. اما بعد از گذشت مدت زمانی، کم کم توجه ما به موضوعات مختلف جلب میشود. به طور مثال توجه به تفاوت جاگذاری کلمه ها در جملات با زبان مادری ما برایمان جالب خواهد بود.و این جلب توجه،باعث برانگیخته شدن حس کنجکاوی ما در مورد جنبه های دیگر آن زبان می شود.
در یادگیری زبان دوم، به دلیل انتخاب آگاهانه ی ما، مسیر و پروسه ی توجه کردن به شکل آگاهانه ایجاد میشود.
اما درباره زبان مادریمان،هیچ یک از ما به خاطر نداریم که چگونه ابعاد مختلف آن را فرا گرفتیم. صرفا این موضوع را میدانیم که مغز ما با الگوبرداری طبیعی از محیط پیرامون خودش منجر به تکامل فرآیند صحبت کردن ما شده است. و این پروسه به صورت طبیعی پیش رفته است.

مثال برای روشن سازی موضوع توجه
تصور کنید وارد جنگلی پر از درختها و گیاهان مختلف شده اید که در آن مسیرهای زیادی وجود دارد.زمانی که برای بار اول در این جنگل قدم برمیدارید ذهن شما صرفا معطوف به این است که در مسیر گم نشوید و نمیتوانید توجه زیادی به درختها و یا گیاهان جنگل داشته باشید.ولی اگر برای بار دوم یا سوم در این جنگل قدم بزنید کم کم توجه شما به عناصر دیگر این جنگل اعم از درختان و گیاهان و حیوانات و حشرات نیز جلب میشود.
به همین دلیل در پاسخ فردی که بار اول از شما درباره چگونگی جنگل بپرسد پاسخ خاصی نخواهید داشت.اما دفعات بعدی توصیفهای بیشتری برای ارائه دارید ،چرا که به محیط اطرافتان دقت و توجه بیشتری داشتید و توانستید با محیط پیرامونتان ارتباط برقرار کنید.از بار دوم،قدم زدن در جنگ برای شما معنادار و همراه با لذت میشود. یادگیری زبان انگلیسی هم به همین شکل است.زمانی از یادگیری زبان جدید لذت میبرید که تا حدی برایتان قابل درک و معنادار شده باشد.
نکته آخر اینکه هر چیز جدیدی که از زبان انگلیسی فراگرفتید،روزانه بارها و بارها مرور کنید تا به ملکه ذهن شما مبدل بشود.سعی کنید نکات مهم را جایی یادداشت کنید و هرروز یادداشت هایتان را مرور کنید تا دچار فراموشی نسبت به آموخته هایتان نشوید.

برای آموزش زبان انگلیسی در شیراز به موسسه پارسا تماس بگیرید. مرکز تخصصی مشاوره و آموزش زبان انگلیسی در شیراز همراه شما عزیزان است. برای یادگیری زبان انگلیسی به صورت حضوری و غیر حضوری میتوانید به موسسه زبان پارسا با 18 سال سابقه تماس بگیرید.

برای شرکت در دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک آموزش زبان انگلیسی ، و همینطور دوره های فشرده آموزش انگلیسی ،به موسسه زبان پارسا تماس بگیرید.دوره های آموزش زبان انگلیسی به دو صورت کلاس های حضوری و آنلاین برقرار می باشد.

موسسه زبان پارسا (تاسیس 1380) شماره تماس 09013443574