برای رزرو یک جلسه رایگان کلیک کنید

آموزش اصولی الفبای آلمانی به زبان فارسی

آموزش اصولی الفبای آلمانی به زبان فارسی

الفبای آلمانی در ۳ ساعت قابل یادگیری است. زبان آلمانی دارای سختی هایی در تلفظ است. حتی بهترین کتاب های آموزش زبان آلمانی هم در این مورد به تنهایی کافی نیستند.اما یادگیری الفبای زبان آلمانی اولین قدمی است که باید بدرستی آموزش داده شود. الفبای آلمانی دارای ۲۶ حرف است. علاوه بر این حروف، حرف دیگری نیز وجود دارد که به آن eszett می گویند و به صورت ß نمایش داده می شوند. این حرف را می توان با ss نیز نشان داد و در نگارش مدرن آلمانی اجباری به استفاده از آن نمیباشد.

حروف Ä, Ö, Ü را umlaut می نامند که در تلفظ، اندکی با حرف اصلی فرق دارند.معادل بین المللی این حروف Ae, Oe, Ue هستند که در صورت لزوم می توانید از آنها در نگارش استفاده کنید.

۱- حرف “a” ما بین (آ) و (اَ) تلفظ می شود. برای مثال می شود کلمات آلمانی زیر را نام برد :

از ، پایین ab
پیر ، کهنه alt
عصر Der Abend
اداره Das Amt
آها (فهمیدم) aha
۲- حرف “b” مانند زبان فارسی بصورت (ب) تلفظ می شود. برای مثال لغات آلمانی زیر :

Das Bad حمام
Die Bank بانک ، نیمکت(بانک)
Das Buch کتاب

۳- هنگامی که حرف “c” پیش از حروف صدادار “au, u ,o,a” بصورت (کا) ca , (کُ) co , (کو) cu, (کاو) cau و حروف بی صدابه صورت (کر) cr بیاید، صدای (ک) می دهد که به جای “c” از حرف “k” استفاده می شود. مثل:

دوربین Die Kamera
با هوش klug
قهوه Der Kaffee
سرد kalt

*واژه هایی که از زبانهای خارجی به زبان آلمانی وارد شده است بدون تغییر فرم نوشته و تلفظ میگردند.برای مثال کلمات آلمانی زیر:

کرم Die Creme
پنبه Cotton
کافه Das Café
اردو Das Camping
فنجان Cup
کوکاکولا Die Cola

نکته های مهم:
ترکیب حروف صدادار ai / ei به صورت “آی” تلفظ می شوند. مثال: bei (در، نزد) – der mai (ماه مه میلادی).
ترکیب و در کنار هم قرار گرفتن حروف صدادار au به صورت “آوو” تلفظ می شوند. مثال: auch (هم) – das Auge (چشم).
ترکیب حروف صدادار eu / äu به صورت “اُی” بیان می شوند. مثل: neu (جدید) – Häuser (خانه ها).
ترکیب حروف صدادار ie به صورت “ایی” تلفظ می شوند. مثل: Sie (شما) – nie (هرگز).
ترکیب حروف بی صدای ck به صورت “ک” بیان می شوند.مثل: dick (چاق).
در کنار هم قرار گرفتن و ترکیب حروف بی صدای ch به صورت “ش” (خفیف) تلفظ می شوند (مانند: ich). بعد از a, o, u, au مانند خ در فارسی تلفظ می شوند (مانند: das Buch بوخ). چند استثنا هم هست: ۱٫ das Orchester که در آن ch صدای “ک” می دهد. ۲٫ عدد شش Sechs که “زِکس” تلفظ می شود.
ترکیب حروف بی صدای pf به صورت ” پْف ” بیان می شود. هردو حرف، بدون حروف صدادار و پشت سرهم تلفظ می شود. مثل: das pferd (پْفرد) به معنی (اسب).
ترکیب حروف بی صدای ph به صورت “ف” تلفظ میشود. مثلا: das Alphabet (الفبا).
ترکیب حروف بی صدای qu به صورت ” کْوِ ” تلفظ می گردد. مثل: die Quittung (رسید).
ترکیب حروف بی صدای sch به صورت “ش” (معمولی) تلفظ می گردد. مثل: schön (زیبا).
ترکیب حروف بی صدای sp / st به صورت ” شْپ / شْت ” خوانده می شوند. دو حرف ش و پ پشت سرهم و بدون اضافه کردن حروف صدادار می آید. مثل: der Sport – die Stadt.
ترکیب حروف بی صدای th به صورت “ت” تلفظ می شوند. th در آلمانی (برخلاف انگلیسی) صدای ت معمولی می دهد. مثل: das Theater.
حرف r در آخر کلمه تلفظ نشده و تبدیل به حرف اَ می شود. به همین دلیل در بخش تلفظ زمانی که er آخر یک کلمه باشد شما تلفظ ” اَ ” را می بینید. مثلا Besucher به صورت ” بِزوخاَ ” و نه ” بِزوخِر ” نوشته شده است.
اگر حرف h وسط یک کلمه باشد تلفظ نمی گردد ولی باید کلمه کشیده شود. مثال: mehr که باید در آن حرف m کشیده شود. همانطور که در بالا اشاره شد، حرف r نیز تلفظ نمی شود. پس برای تلفظ صحیح آن یک م بلند و یک اَ می گوییم. مانند: مِــــاَ.
صدای دوتا از حروف نقطه دار آلمانی ( ö , ü ) و ترکیب حروف ch که اغلب یک “ش” خفیف است، در زبان فارسی وجود ندارد و در بخش تلفظ بدرستی نشان داده نمی شوند ولی تلفظ صحیح آنها مهم می باشد.

امیدواریم از آموزش اصولی الفبای آلمانی به زبان فارسی در این مقاله بهره برده باشید.

 

با شرکت در کلاسهای آموزش آنلاین و یا حضوری موسسه زبان پارسا با همراهی بهترین اساتید زبان آلمانی در شیراز موفقیت خود را افزایش دهید.

موسسه زبان پارسا (تاسیس 1380) شماره تماس 09013443574

آموزش زبان آلمانی در موسسه پارسا